[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Schmidl on Jacobus - transcript, rev. 0Here is a first transcription of what Schmidl has to say about Jacobus
de Tepenec.

The book is "Historiæ Societatis Jesu Provinciæ Bohemiæ", a chronicle
of the Jesuit order in Bohemia, Moravia and Silesia, from late 1500s
to early 1600s. (I presume Rene has got the full author's name and
printing date.) The Czech National Library (at the Clementinum, Praha)
has one copy.

The opus consists of five(?) hefty volumes ("partes"), each divided
into books ("libri"), which are subdivided into numbered items with
titles and years marked in the margin. Parte I covers the period 1616
-- 1632. Each parte has its own alphabetic index of proper names
(italicized in the text).

Beware that the quotations have not been checked for fingos or typos.
Beware also that I don't know Latin. (I can guess at the meaning of
most words, but I don't know declensions so I don't know how to parse
the sentences.) The accent marks were copied from the original.

[Entry from the index of Parte II(?):]

 Sinapius (Jacobus)
  in Colleguim Prag. munificus II.102
  quô pactô ipsum ex imo at summa fortuna levârit III.73
  obit, facultatibus suis Collegio Prag. donatis III.74
  [what happened to his legacy] III.75
  [one more passim reference] III.???
  
[Extract from text: Parte II(?), Liber II:]

N. 102 /[...]/
(1620)

 [...] Restitutâ Ecclesiâ, ad instruendam quoque domum nostra
 manúsque conversæ : idibus Decembris immigratum. In tam afflicta
 Collegii facie solatio fuit, bonam Bibliothecæ partem indemnem
 persistisse et si codicibus haud paucis, iísque praestantioribus
 desideratis. Cæterum, egestati /Patrum/, rebus omnibus ad usus
 humanos necessariis vacuorum, eleemosynis Amicorum plurifàriam
 subventum est : inter quos primas tenuit /Comes Tillius/, missô
 actutuim mille Rhenensium subsidiô : tum Melnicensis Ditionis
 Administrator Regius /Jacobus Sinapius/, in centum thaleris
 munificus. Atque ita Pragensis Socii in Ædes, fortunásque suas
 tantò majoré Proborum omnium lætitia sunt restituti quantò minore
 delicto majoré que injuria, ante menses triginta e regrom fuerant
 ejecti [...]
 
[Extract from text: Parte II(?), Liber III:]

N. 73 /Jacobus Sinapius mirâ fortunâ provectus/
(16??)

 Collegii Pragensis locupletissimum hoc quoque anno Caelum sibi
 vendicavit, /Jacobum/ inquam /Horcziczky/, Latinis postea dictum
 /Sinapium/. Hunc Virum Fortuna pedentim per varios gyros ex imis
 provexit ad sublimia eíque constanti ( quod rarum ) vultum arrisit.
 Fortunæ verò suæis ipsus ( DEO conatus promevente ) dexterrimus
 faber existit, unáque ostendit, quid possit humanum ingenium ; si
 modò, qua in re excellere possit, ipsémet animadvertas , eóque
 culturam & industriam conferas. Itaque /Jacobus/ obscuro loquo
 natus, in coquina Collegii Crumloviensis Coco primùm lixarum operam
 diutinam puer addixit. Quia verò ingeniosor apparebat, quàm
 ferendum censerem Nostri, ut inter fumos obsolesceret ; è culina
 extractus, & ad Musas traductus est. Literis mansuetioribus
 utcunque perceptis, Pharmacopaeo ejusdem Collegii, Fratri nostro
 /Martino Schaffner/, ab Arte Medica, sed eâ praesertim, quam
 /Botanicam/, /Chymiquamque/ vocant, longè latéque celebratissimo
 (1), additus est : cujus dum artem omnem docili ingenio,
 attentísque & oculis, & auribus, assiduè hauris sedulo tyro ;
 sensim & ipse longè ultra ejusdem artis rudimenta promovit. Cujus
 porrò excolendæ subsidia à Philosophia petiturus /Pragam/ abivit,
 ibique in nostrum receptus Alumnorum Seminarium, domi promum
 condum, seu peni dispensatorem egit, in scholis Aristoteli operam
 dedit : neque tamen interea desistebat combibitam Crumlovii artem
 identidem experiri, medicas ex herbis aliísque rebus aquas
 fuccósque eliquando ; quas aquas diebus, quibus feriantur Musae,
 prope horti nostri Transmuldani ostia, quà tajectus est, bônâ
 Rectoris veniâ divendebat. Nec hederâ opus fuit ; aquarum quippe
 efficaciam fugati morbi proclamavêre : jámque plus aquæ Sinapianæ
 fitiebatur, quam coqueretur. Sed sub haec fortuna Jacobum aliò
 divertere, aliúdque ei ostium aperire visa fuit. Cum enim esset
 ingenio ad plura penetranda capaci, rei quoque Oeconomicæ tractandæ
 rationes condicerat : nam & ad An. 1600 legitur Præfectus, seu ùt
 autumno, Provisor Seminarii /Novodomensis/ ; tum rogatu
 /Sanctimonialium ad Divi Georgii Pragæ/ earum Bona sub Annum 1606.
 Capitanei, id est /Præfecti/ nomine, adminsitranda suscepit : quo
 tempore, uptote religiones Catholicæ, quoad vixit, perstudiosus,
 quô patrii homines erudierunt exactius mysteris Romains ;
 /Confessionem Catholicam/, in Divinis literis, Conciliis, &
 Patribus fundatam ( sin dubio nostri ejusdam Patris operâ adjutus
 ), scripsit, quam postea An. 1609 typis mandatam, Cancellario &
 Optimatibus Regni dedicavit. Verùm inter hæc ( solet enim se animum
 ad id referre, quod semel didicisse placuit ) /Jacobus/ noster
 Chymicam suam nunquam non exercebat ; eo profectu, ut ipse quoque
 multa & rara in ea arte suópte ingenio reperiret, & /Alchimiam/
 etiam felici tractare sucessu. Non potuit ea res diu latere
 /Imperatorem Rudolphum/, ejuscemodi artium curiosissimum, & maximum
 amatorem. Ergò /Jacobum/, ad se evocat, atque commorari in Aula sua
 jubet. Erat autem /Rudolphi/ Aula Viris Doctissimis, ex omnibus
 Europæ regionibus maximis præmsi Pragam attractis, & copiosè ac
 lautè habitis, refertissima : abundant artificibus, & qui in
 gemmis, auro, aliísque metallis operarentur, præstantissimis :
 pictoribus itém, statuariis, & aliis ; cùm nihil esset artium &
 scientiarum, maximè ex quibus certas utilitas in publicum
 colligitur, cujos peritos homines non haberet : in iísque chorum
 duxêre /Tycho Brahe/ Danus, /Mathematicus/, siquis unam alius,
 insignis ; /Anselmus de Boot/ Bruguensis, /Gemmarius/ ; /Jacobus
 Typotius/ inter viros eruditos nominatissimus : turbâ denique
 /Chymicorum/ deletabatur /Imperator/, quibus ipse plerumque
 collaborabat ; (2) & huic quidem potissimum operi vacanti sibi,
 /Sinapium/ esse ad manum volebat ; quod ille obsequium Imperatori
 multis annis praestitit. Nihil ante tum erat facilius, quam sub
 muneficentissimo Principe, & in probatos Artifices profuso,
 ditescere. Itaque cùm /Sinapii/ inventis & effectis mirè sibi Cæsar
 complacuisset ; tantis ille ( præter nobilitatem /Equestris
 Ordinis/, & Perpetui Aulici sibi An. 1608 collatam ) crevit opibus,
 ut Imperatori bellis subinde presso, aere posset sucurrere (3)
 Amplius verò apud Rudolphum gratiâ crevit ; postquam Is, quantum
 arte /Jacobus/ valeret, proprio experimento didicit, suamque
 ægrotatis jamjam fugituram animam, cætera Medicorum turba Cæsaris
 salutem in disperatis habente, ab illo ad officium revocatam
 sensit. (4) Verum quantumque Fortuna elevaret hominem, nom ipsum
 variavit ; sed qualem moribus invenit, talem reliquit : modestum,
 probum, omnibus affabilem : fidem Catholicam cunctis opibus
 promovere fatagebat ; idcirco, quod ad Sacerdotium aspirare
 comperit Studiosos, peculiari semper liberalitate fovit. Paucos in
 Bohemia discipulos /Jacobus/ Societate pares habuit ; qui æquè
 luculensis amplísque testimoniis gratum anumim ei affirmassent. In
 omnibus Collegii Pragensis necessitatibus asylum ipse, ac perpetuus
 Benefactor. (5)
 
N. 74 /Obit, fortunis suis Collegio Prag. transcriptis/
(16??)
 
 Suprema Viri fata acelerasse videtur lapsus ex equo ; indè ab anno
 altero lentè moriebatur : biduô ante mortem Melnicô Pragam se
 deportari fecit, ubi in manibus /P. Adami Krawarsky/, cujus
 Apostolicas virtutes & industrias unicè admirabatur, & magni
 faciebat, pientissimè diem clausit, qui fuit 25 Septembris ;
 postquam fortunarum facultatúm que suarum (6). Societatem Pragensem
 instituisset haredem, cadaver splendidissimo, ut tanto Benefactore
 dignum erat, funere, pridie Calendas Octobres, in templum
 Salvatoris illatum, & propearam /Virginis ab Angelo salutæ/
 conditum est, ut nè quid deforet Societati de /toto Sinapio/.
 Defunctum cælebratâ suâ facundiâ /P. Georgius Ferus/ ad
 frequentissimam concionem dilaudavit : sepulchrum ad memoriam
 ilustratum marmore ; effigies in Collegio inter cæteros Evergetas
 locum habet, cum hac epigraphe : Jacobus Horcziczky de Tepencze, in
 Aula Rudolphi II Cæsaris Chymicus : Virtute, Fortunis, Favore
 ejusdem Cæsaris & insigni in Collegium Societatis JESU Vetero-Pragæ
 ad S. Clementem liberalitate illustris.

N. 75 /Sinapiane hæreditais summarium/

 Dixi : [...There follows a description of the Melnik estate and
 what happened to it. I did not have the time to copy this entry. 
 On a quick scan, it doesn't mention books or papers explicitly;
 but they may be included in the household goods...]
 
[Footnote references (renumbered):]

 (1) vide parte II, L. 4, N. 140

 (2) Haec, & alia de Rudolpho vide in Balbino, Miscell. Dec. I L. 7 pag. 255.

 (3) Balbinus Miscell. Dec. I. L. 9 nondum edito, tract. 2.

 (4) Ita. liber, cui titulus: Domus Pietatis & Literar. seu :
 Seminarium S. Wencesl. colum. IV.

 (5) Crugerius ad diem 18. Septembris.

 (6) Crugerius cit[?] Diarum Rectoris Prag. ad diem 25 Sept. hujus anni.