[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VMs: Welsh sampleMy favorite language candidate would be Welsh.
Here's a sample taken from the 1696 edition of
"GOLEUNI Gwedi torri allan YNGHYMRY, Gan ymlid
ymmaith dywyllwh".  The s's being printed or
written as f's make it look even more like cipher
than it probably does in modern times.

ddynnion o oedran ac y fydd yn credu ac a allant
hoil eu hun.
Gwir yw, nid ydyw ymyfcaroedd Crift gwedi ei
cyfyngu, er
ei fod ynawr yn y nefoedd tuag at jevaingc neu
hen, eithr beth
yw hyn i?r perwyl?  ni arweinioddei ddoethineb ef
iddo fedyddio
plant bychain, ac efe a wyr pa fodd i agoryd ei
ymyfcaroedd tuag
attynt hwy helaw eich addyfg chwi; a fynnwch chwi
gyfarwyddo
yr hollalluog, neu i Crift fendithio dychymmyg
dynol?  pe buafei
gwedi ordeinio ganddo ef, fe fuafei yn ddiammeu yn
ei fendithio i
blant bychain, eithr ni ellwch profio mo hyn byth;
ac fe ymddengys
fod ych cynghaws yn ddrwg, pan fo?ch yn arteryd y
fath reffymmau
babanaidd a?r rhain ei amddifyn ef, ac yn dyfod a
fcrythyrau cyn
belled oddiwrth y matter.

GC