[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VMs: Georgy Barschy
Hi All,


I was scanning through the following book today and came across these references:

Beinecke Call No. 2000 91
Kronland, Johann Marcus Marci
[Pan en pant'on] seu Philosophia vetus restituta

Autore Joanne Marco Marci a Kronlandt, Prague.

p.227 -- De ftatu hominis fecundum naturam.

SECTIO V.

De unione inter objectum & intellectum

Ff2 [Bottom of page?]

p.277 -- SVBSECTIO II.

De fpectris aereis qua ratione fiant.

{note the 'm' entry in the TOC below}

(a) Spectra aerea vi imaginationis posse causari.
(b) talia fuisse que refert Diodorus Siculus circa in Africa est verisimile.
(c) de causa materiali & formali; & quae ratione producantur
(d) cur non in quovis aere haecfiant.
(e) Et cur animalibus veris apparent majora.
(f) qua ratione motus illis conveniat.
(g) non esse animalia vera nisi idealiter tantum: negs(sp?) sensu ullopraedita.
(h) imaginationem in brutis etiam extra subjectum proprium posse operari, non videri alienum a philosophia.
(i) qua retione haecphaenomena ad opticen reducantur.
[no j]
(k) obscura etiam per magis obscura probare licet si aliunde lucem habeant.
(l) plures qui haes aversantur, opinionem mutaturos, ubi experientia accesserit: prout in alys factum.
(m) qua ratione author ad Philosophiam Hermeticam caepit inclinare: laus M. Georgy Barschy. [2 dots over y in both names]
(n) affectus R.P.Santini & aliorum erga chymiam qwuam prius fuerant aversati.
(o) quid remoretur viros doctos ab hujus studio.
(p) qua ratione actiones dicantur suppositorum.
(q) communionem passionum in pluribus subjectis non nisi ad animam sensitivam pertinere.
(r) visio unius in alio resultans non facit formaliter videntem: a sensu tamen communi percipitur.
(s) etiam brutuis convenire hanc motionum animae communionem.


Mm3 [Bottom of page?]

p. 280:
(k)
.
.
Neq; refert si plures Galenici aut etiam Peripatetici, quales se haberi volunt, haec sint aversaturi, alijs opinionibus, quibus credere assueverant mente praeocupata.


(l) Confido enim ubi hanc credulitatem & inania nominum terriculamenta posuerint, suamq; Philosophiam ad lucem naturae ceu cotem Lydiam explorarint; non minus facile quam a me factum, opiniones suas quantumvis inveteratas mutaturos.

(m) Cum enim ante annos 40. familiaritatem inijssem cum M.Georgio Barschio rerum chymicarum peritissimo, de quibus colloquia inter nos erant; coepi acriter obsistere ijs, quae ab illo mihi tum nova & Philosophiae meae minus consentanea dicebantur. ipse vero magis in operibus naturae, quam in ejusmodi sophismatis versatus respondit, aliter sensurum me, ubi expeientia horum accesserit. Fuit is deinceps fidus Achates per totidem annos, vir integer vitae, quam coelibem duxit usq; ad annum 70. moriensq; suorum collectaneorum atq; Bibliothecae chymicae haeredem me reliquit.
(n) Non possum hoc loco silentio praeterire Virum eximium, doctrina, vitae sanctitate, & meritis in me clarum R.P. Martinum Santinum Soc. JESU, quondam in SS. Theologia Professorum meum honorandum. qui chymiam adeo aversabatur; ut cum theses meas pro Doctoratu in Medicina, quae pure chymicae erant, legisset, his verdis me eft [p.281] assatus; DEUS bone quando in hunc Labryinthum devenit? cumq; respondissem jam pridem amare coepisse hanc veritatem; ingemuit. Accidit non ita multo post, cum ipse Rector collegij, & ego ejusdem Medicus ordinarius essem; ut curiosius observaret quid ageremus: ut curiosius observaret quid ageremus:miatusq; non solum in vegetabilibus, verum etia in metallis & mineralibus ex quibus Medicamenta arte spagyrica eliciebam, ea contineri, quae sibi imaginari nunquam potuisset; sensim in ejusde chymiae amorem perductus fuit; ita ut deinceps magnum solatium haberet de his conferre: & quantu licuit spectare.quin etiam in commentariolu ea quae didicisset, sedulo referre. Ante anos 20. Illustriss.Baronem Franciscum de Sternberg Romam comitabar, & una nobiscum R.P. Ignatius Roio.Inter proficiscendum varij erant discursus, inter quos etiam de chymia, deque hac ipsamundi anima mota fuit quaestio.tum vero ille Pater contra me acerrime disputare:usq; dum fessus in haec vervba prorupit; quidquid sit, vestrasententia mihi vehementer placet, quia valde sibi consonant. Ante anos 30. circiter hic Pragae ad S. AEgidium erat Lector Philosophiae ex ordine S. Dominici mihi familiaris. qui aliquoties de principijs Hermeticis avide me audiebat:demum his verbis est affatus; Nolo amplius audire vos de his: quoniam exillo tempore quo his intendere coepi, magnam diffilultatem experior in docendo : in omnibus dubius & perplexus factus ex vestra doctrina. Novi quam plures Viros Religiosos & summe eruditos quae scribo conscios, qui assidui mihi sunt hortatores.Regards, Dana Scott


______________________________________________________________________ To unsubscribe, send mail to majordomo@xxxxxxxxxxx with a body saying: unsubscribe vms-list