[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VMs: Re: Welsh sampleOn 2002.03.14 09:23:40 +0000, Jim Finnis wrote:
> Welsh isn't actually too bad - it looks a lot more complex than it is
> because y,w are considered full vowels. I also suspect that anyone
> enciphering Welsh would make the compounds ch,dd,ff,ll,ng,ph,rh,th into
> single characters - they're considered to be single letters by Welsh
> speakers (my partner is first-language Welsh, I have a smattering).

For fun, here is the same snippet with a simple substitution of the
double-letters, all normalized to lower-case.

(Mapping: ch=0, dd=1, ff=2, ll=3, ng=4, ph=5, rh=6, th=7)

1ynnion o oedran ac y fy1 yn credu ac a a3ant hoil eu hun.  gwir yw,
nid ydyw ymyfcaroe1 crift gwedi ei cyfy4u, er ei fod ynawr yn y nefoe1
tuag at jevai4c neu hen, ei7r be7 yw hyn i'r perwyl?  ni arweinio1ei
1oe7ineb ef i1o fedy1io plant by0ain, ac efe a wyr pa fo1 i agoryd ei
ymyfcaroe1 tuag attynt hwy helaw ei0 a1yfg 0wi; a fynnw0 0wi gyfarwy1o
yr ho3a3uog, neu i crift fendi7io dy0ymmyg dynol?  pe buafei gwedi
ordeinio gan1o ef, fe fuafei yn 1iammeu yn ei fendi7io i blant by0ain,
ei7r ni e3w0 profio mo hyn by7; ac fe ym1e4ys fod y0 cy4haws yn 1rwg,
pan fo'0 yn arteryd y fa7 re2ymmau babanai1 a'r 6ain ei am1ifyn ef,
ac yn dyfod a fcry7yrau cyn be3ed o1iwr7 y matter.


-Seth